Статут

 

Преамбула

 

Березнівська міська рада як повноважний представниктериторіальної громади міста Березне,

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, державою, попередніми,нинішнім таприйдешніми поколіннями березнівчан,

проявляючи повагу до людини і громадянина, прав, свобод,честі та гідності членів територіальної громади міста Березне,

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди тазабезпечення політичної стабільності у місті Березне,

виконуючи волю територіальної громади міста Березне щодозабезпечення належного життєвого рівня березнівчан та покращення їхдобробуту,

керуючись положеннями Декларації про державний суверенітетУкраїни, Акту проголошення незалежності України, Конституції України, Законів України, Загальної декларації правлюдини, Європейської Хартії про місцеве самоврядування, Європейської Хартії міст,

 

 

1

враховуючи історичні, національно-культурні тасоціально-економічні традиції місцевого самоврядування у місті Березне,

приймає цей Статут.

 

 


Повний текст